>

Lite om GSTS

GSTS, Gamla stans teatersällskap, är en förening som bildades år 2010 och som bedriver teaterverksamhet.
Det har med åren blivit 7 teaterproduktioner i egen regi, och då Strindberg eller Shakespeare. Vi arbetar gärna med
teater som, utöver själva teaterupplevelsen, också ger historisk kunskap. Vi anser att historien är en värdefull
källa till kunskap och erfarenheter. För närvarande har vi ett uppehåll med att aktivt producera föreställningar,
istället arrangerar vi evenemang. På kommande är Svensk-finska teaterdagar 5-6 augusti.

Gamla stans teatersällskap har inga politiska intressen, förutom ett värn av Stockholms äldre
byggnader och miljöer. Namnet anknyter till Gamla stan men även till det gamla Stockholm, vars äldre
traditioner, arkitektur och stadsplanering idag berikar Stockholm historiskt, kulturellt och estetiskt.

Vi samarbetar för närvarande med Labbet, en förening i Finland som verkar för nyskriven dramatik i Finland samt Kulturens
bildningsverksamhet. Tidigare har vi också samarbetat med Kungsträdgården Park & Evenemang, Kulturbiljetter, Fjäderholmsteatern,
Statens fastighetsverk och Uppsala Riksteaterförening.

  sfv
  kungstradgarden
  urf  logo
  kulturens
  fjaderholmsteatern